Werkwijze

Aanmelden + Intake

U kunt zich telefonisch aanmelden, per e-mail of via het contactformulier op deze website.

 

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens de intake brengen wij samen uw financiële situatie in kaart en krijgt u uitgebreide uitleg over wat beschermingsbewind, budgetbeheer, of budgetcoaching voor u kan betekenen

 

We bespreken samen welke optie het best bij u past en wat u van Bewind040 kunt verwachten.

040

Verzoekschrift (beschermingsbewind)


Wanneer u besluit bewindvoering aan te vragen, zult u samen met Bewind040 het verzoekschrift onderbewindstelling voor de rechtbank invullen. Bewind040 zal vervolgens zorg dragen voor de verzending van het verzoekschrift. Daarnaast zullen we samen de volgende nodige informatie voor de kantonrechter in kaart brengen en aanleveren:

  • Plan van aanpak onderbewindstelling

  • Aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden /verkwisting  

  • Eventuele schuldenoverzicht

  • Meest recente inkomstengegevens

  • Eventuele schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld familielid of hulpverlener over de noodzaak van het bewind

Bij Budgetbeheer volstaat een machtiging.

Zitting (beschermingsbewind)


Enige tijd na het versturen van het verzoekschrift ontvangt u van de rechtbank een oproep voor een zitting. Bewind040  zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze zitting bekijkt de kantonrechter of beschermingsbewind voor u de juiste oplossing is. 


Zo ja, dan wordt de beschikking enkele dagen na de zitting naar u en naar Bewind040 gestuurd. Vanaf dat moment start de bewindvoering en neemt Bewind040 uw financiële zaken over.

Vervolg beschermingsbewind


Bewind040 opent twee rekeningen; een beheerrekening en een leefgeldrekening. Voor de leefgeldrekening ontvangt u een pinpas.

040

Leefgeldrekening


Op de leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor levensonderhoud gestort. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomsten, uw uitgavenpatroon en uw gezinssituatie.

Beheerrekening


De beheerrekening wordt beheerd door Bewind040. Hierop wordt uw totale inkomen gestort, inclusief eventuele toeslagen, of belastingteruggaven. Vanaf deze rekening worden uw vaste lasten betaald en het budget voor dagelijks onderhoud naar uw leefgeldrekening overgemaakt.


U kunt zelf digitaal inloggen om uw financiën in de gaten houden.

 

Betrokken instanties worden op de hoogte gebracht van uw onderbewindstelling, zodat de (financiële) post direct wordt doorgestuurd naar Bewind040 voor een correcte afhandeling hiervan.

 

Deze stappen gelden niet of anders bij Budgetbeheer of budgetcoaching.

Bankrekening (Budgetbeheer of budgetcoaching)


Bij budgetbeheer kan de machtiging Bewind040 toegang verlenen tot uw bankrekening. Bewind040 neemt dan het beheer van uw rekening over, zodat uw financiële verplichtingen op een goede wijze worden afgehandeld.

Budgetcoaching bestaat uit advies waarbij u zelf zult zorg dragen voor de uitvoering ervan. 

Schulden / regelingen 


Bij schulden probeert Bewind040 met uw schuldeisers een regeling te treffen. Indien uw schulden dermate hoog zijn en het niet meer mogelijk is om met uw schuldeisers een regeling te treffen, is er sprake van een problematische schuldensituatie. Er wordt dan samen met u een aanvraag ingediend bij uw gemeente voor een minnelijke schuldregeling.

Bewind040

 

Voor een effectieve en duurzame oplossing op maat.