Beschermingsbewind 2017

Bewind040 zal een vergoeding voor de werkzaamheden vragen. De maximale hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt de hoogte van de vergoeding volgens de landelijke regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de staatssecretaris van Veiligheid en justitie. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2014, nr. 32149).

 

Hieronder staan de meest voorkomende tarieven. Tijdens de intake wordt er besproken welke tarieven er exact voor u gehanteerd zullen worden.

Eenpersoonshuishouden:

Maandelijkse kosten

Standaard bewind

€ 91,98

 

Schuldenbewind

€ 119,03

Eenmalige kosten

Intake

€ 519,40

 

Verkoop of ontruiming

€ 324,60

 

Eindrekening en verantwoording

€ 194,80

Meerpersoonshuishouden:

Maandelijkse kosten

Standaard bewind

€ 110,38

Schuldenbewind 1 persoon

€ 126,60

Schuldenbewind 2 personen

€ 142,83

Eenmalige kosten

Intake

€ 623,30

Verkoop of ontruiming

€ 324,60

Eindrekening en verantwoording

€ 233,70

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, is het mogelijk om voor bovengenoemde bedragen in aanmerking te komen voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand in uw gemeente. Bewind040 zal dit dan voor u aanvragen.
 

Budgetbeheer en budgetcoaching 2017

Bij budgetbeheer werkt Bewind040 met drie pakketten. Afhankelijk van het gekozen pakket wordt een aantal vaste lasten voor u voldaan (minimaal huur, energie en zorgverzekering) en zal het rest inkomen naar uw persoonlijke leefgeldrekening worden doorgestuurd. Daarnaast is het mogelijk om met reserveringen te werken. Dit zijn 'spaarpotjes' waarin maandelijks een bedrag wordt gestort om uiteindelijk grotere rekeningen te kunnen voldoen. Tot slot heeft u de mogelijkheid om periodiek budgetadvies te ontvangen.

 

 

Bij budgetcoaching draait het voornamelijk om budgetadvies, waarbij u zelf de controle over de uitvoer ervan behoudt. Hiervoor zal Bewind040 vooraf met u een uurtarief overeenkomen.

Per maand

Basis

 € 35,00

3 Vaste lasten

Doorsturen rest inkomen

Geen reserveringen

Geen budgetadvies

Uurtarief niet regulier werk

€ 64,90

Plus

 € 55,00

3 Vaste lasten

Doorsturen rest inkomen

2 reserveringen

Geen budgetadvies

Totaal

 € 65,00

Onbeperkt vaste lasten

Wekelijks/maandelijks leefgeld

Onbeperkt reserveren

Periodiek budgetadvies

040

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Anders dan bij beschermingsbewind kunt u in 9 van de 10 gevallen niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand in uw gemeente. U betaalt met andere woorden zeer waarschijnlijk zelf de kosten voor budgetbeheer of budgetcoaching. Indien van toepassing zal Bewind040 u op de hoogte brengen van een eventuele mogelijke vergoeding vanuit bijvoorbeeld de bijzondere bijstand in uw gemeente.

Bewind040

 

Voor een effectieve en duurzame oplossing op maat.