Beschermingsbewind

Wanneer u uw financiële zaken niet zelf kunt regelen, dan is beschermingsbewind wellicht een optie voor u. Bewind040 kan dan de beslissingen over uw geld van u overnemen. Als u onder bewind staat, blijft u handelingsbekwaam. U mag dus nog zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

 

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. Dit houdt in dat u geen financiële contracten mag afsluiten. De bewindvoerder kan deze contracten of transacties te niet verklaren. U bent dan juridisch gezien op financieel gebied handelingsonbekwaam.

 

Bij beschermingsbewind neemt de kantonrechter het besluit of u het nodig heeft om onder bewind te worden gesteld. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw financiën kan beheren, of als er sprake is van verkwisting of problematische schulden.

Budgetbeheer en budgetcoaching

Budgetbeheer of budgetcoaching helpt u de rust in uw financiële huishouding terug te krijgen. Middels een plan van aanpak wordt er bekeken hoe u aan uw financiële verplichting kunt voldoen en hoe er voorkomen kan worden dat er (nieuwe) schulden ontstaan.

 

U kunt hierbij denken aan het volgende:

 • Meer inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven.

 • Helpen om het inkomen op niveau krijgen.

 • Verrichten van betalingen en inkomensbeheer.

 • Beter leren omgaan met geld.

 • Afsluiten van verzekeringen.

 • Verwijzing naar andere (hulpverlenende) instanties.

 

Bewind040 kijkt samen met u welke hulp het best bij u past.

 

Bij budgetbeheer draagt u via een overeenkomst met "Bewind040" in de vorm van de machtiging de verantwoordelijkheid over uw inkomen en uitgaven en uw eventuele vermogen over aan "Bewind040".

Budgetcoaching bestaat voornamelijk uit advies zonder dat u het beheer over uw finaciën via een machtiging overdraagt aan Bewind040.

Schuldbemiddeling

Elke gemeente heeft zijn eigen manier om mensen met schulden te helpen. Zo zal Bewind040 u eerst in contact brengen met een schuldhulpverlener in uw gemeente. Deze gaat met u aan de slag om een Plan van Aanpak (PVA) te maken om uw schuldenproblematiek op te lossen.

 

Het voortraject

Voorafgaand aan een minnelijke schuldenregeling moet een aantal zaken inzichtelijk worden. Bewind040 kan u hierbij ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het volgende:

 • Wie zijn de schuldeisers?

 • Zijn er preferente schuldeisers of fraudeschulden?

 • Zijn er CJIB-boetes? Is er nog een detentie die moeten worden uitgezeten?

 • Worden er nieuwe schulden gemaakt?

 • Hoe is uw persoonlijke situatie. Is er een stabiel inkomen en huisvesting? Is er sprake van verslaving of psychiatrische problematiek die een schuldenregeling kunnen belemmeren?

 • Bent u er klaar voor om een schuldentraject te starten?

 

Nadat uw situatie helder in kaart is gebracht, kan Bewind040 samen met u een aanvraag indienen bij uw gemeente voor een minnelijke schuldenregeling.

Bewind040

 

Voor een effectieve en duurzame oplossing op maat.